SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 40. Petak, 4. prosinca 2020.
GRAD NOVI VINODOLSKI

44.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog ('Sl. novine PGŽ' br. 12/13, 18/14, 4/18, 3/20 i 9/20) Gradsko vijeća Grada Novog Vinodolskog, na 38. sjednici održanoj dana 2. prosinca 2020. godine donosi

PROGRAM

građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori financiranja i procjena troškova građenja komunalne infrastrukture za razdoblje od 1.1.2021. do 31.12.2021. godine i to za:

  • građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
  • građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
  • postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije
  • pripremu gradnje i ostale troškove građenja komunalne infrastrukture

Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja te pripremnih radnji prije građenja sa naznakom izvora njihova financiranja.

A. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

Članak 2.

Građenje građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja u ukupnom iznosu od 410.000,00 kn financirat će se iz komunalnog doprinosa u iznosu od 260.000,00 kn, iz vodnog doprinosa u iznosu od 100.000,00 kn, te iz općih proračunskih prihoda u iznosu od 50.000,00 kn kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

B. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

Članak 3.

Građenje građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u ukupnom iznosu od 3.659.000,00 kn financirat će se iz komunalnog doprinosa u iznosu od 2.740.000,00 kn, naknade za uređenje voda u iznosu od 218.000,00 kn te iz općih proračunskih prihoda u iznosu od 701.000,00 kn, kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

C. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

Članak 4.

Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati u ukupnom iznosu od 3.554.000,00 kn financirat će se iz komunalne naknade u iznosu od 648.000,00 kn, šumskog doprinosa u iznosu od 600.000,00 kn, iz općih proračunskih prihoda u iznosu od 1.346.000,00 kn, te iz EU fonda za pomorstvo i ribarstvo putem Lagur Tunere u iznosu od 960.000,00 kn, kako slijedi:

D. Troškovi pripreme gradnje i ostali troškovi građenja komunalne infrastrukture

Članak 5.

Troškovi pripreme gradnje i ostali troškovi građenja komunalne infrastrukture u ukupnom iznosu od 1.515.000,00 kn financirat će se iz općih proračunskih prihoda u iznosu od 1.104.000,00 kn, iz koncesijske naknade u komunalnim djelatnostima u iznosu od 100.000,00 kn, iz naknade za pravo puta u iznosu od 291.000,00 kn, te iz naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 20.000,00 kn, kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 6.

U skladu sa sadržajem Programa prikazanim u člancima 2., 3., 4. i 5. troškovi Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu raspoređuju se na sljedeće izvore financiranja:

Članak 7.

Sastavni dio ovoga Programa je Program građenja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu.

Članak 8.

Ovaj Program objavit će se u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije', a stupa na snagu 1.1.2021. godine.

Klasa: 363-02/20-01/35

Ur. broj: 2107/02-01-20-2

Novi Vinodolski, 1. prosinca 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2167&mjesto=51250&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr