SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 23. Petak, 12. kolovoza 2005.
GRAD NOVI VINODOLSKI
41

38.

Na temelju članka 35. točka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 33/01 i 60/01) te članka 19. alineja 1. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 24/01 i 18/03) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 3. sjednici održanoj dana 3. kolovoza 2005. godine donijelo je

IZMJENE STATUTA
Grada Novi Vinodolski

Članak 1.

U Statutu Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 18/03) u članku 21. stavak 1. riječi »jednog potpredsjednika« zamjenjuju se riječima: »dva potpredsjednika«.

U stavku 3. istog članka riječ »potpredsjednik« zamjenjuje se riječju »potpredsjednici«.

Članak 2.

U članku 44. briše se stavak 2.

Članak 3.

Članak 49. mijenja se i glasi:

»Zamjenika gradonačelnika i članove Poglavarstva bira Vijeće javnim glasovanjem, većinom glasova svih članova Vijeća, a na prijedlog gradonačelnika.

Od 5 članova Poglavarstva 3 člana biraju se iz reda članova Vijeća, a 2 člana mogu biti birani izvan reda članova Vijeća.«

Članak 4.

Ove Izmjene Statuta Grada Novi Vinodolski stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 012-03/05-01/2

Ur. broj: 2107/02-01-05-3

Novi Vinodolski, 4. kolovoza 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Milorad Komadina, dipl. iur., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=136&mjesto=51250&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr