SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 40. Petak, 4. prosinca 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

181.

Na temelju članka 76. stavka 4. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročičišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 26/09, 16/13 i 25/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 34. sjednici održanoj 26. studenog i 3. prosinca 2020. godine donijela je

PROGRAM

JAVNIH POTREBA U SPORTU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU

I.

Raspoređuju se sredstva za financiranje Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

II.

Raspodjelu financijskih sredstava iz točke I. ovog Programa obavlja Zajednica sportova Primorsko-goranske županije, a Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu prati i nadzire izvršenje Programa te namjensko korištenje i utrošak sredstava.

III.

O izvršenju Programa i utrošku sredstava Zajednica sportova Primorsko-goranske županije izvještava Primorsko-goransku županiju putem Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu u rokovima propisanim Zakonom o proračunu.

IV.

Ovaj Program objavljuje se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ i stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 021-04/20-01/9

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-15

Rijeka, 3. prosinca 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2167&mjesto=00001&odluka=181
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr