SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 23. Petak, 12. kolovoza 2005.
GRAD MALI LOŠINJ
25

36.

Na temelju članka 30. i članka 43. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (»Narodne novine« broj 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i / 03) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« broj 31/02 i 19/05), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 4. kolovoza 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o porezima
Grada Malog Lošinja

Članak 1.

U članku 18. Odluke o porezima Grada Malog Lošinja (»Službene novine« PGŽ broj 32/01, 7/02, 29/02 i 28/03) dodaje se drugi stavak koji glasi:

»Rješenja izdana iza 15. lipnja plaćaju se u roku 15 dana po dostavi rješenja.«

Članak 2.

Članci 21. i 22. Odluke o porezima Grada Malog Lošinja brišu se, te članci 23. do 36. postaju članci 21. do 34.

Članak 3.

Članak 31. mijenja se i glasi:

»Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe gradskih poreza provodi nadležni Upravni odjel za proračun i financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti, osim poreza na potrošnju koje provodi Porezna uprava Ispostava u Malom Lošinju.

Poslovi iz prethodnog stavka preuzet će se sa 01.01.2006. godine.

Komunalno redarstvo ovlašteno je za nadzor nad korištenjem javnih površina.«

Članak 4.

Ova izmjena i dopuna Odluke stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske Županije.

Klasa: 410-01/04-01/15

Ur. broj: 2213/01-01-05-7

Mali Lošinj, 4. kolovoza 2005.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

mr. Milan Mužić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr