SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 23. Petak, 12. kolovoza 2005.
GRAD KRK
25

36.

Na temelju članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 19/01), a u svezi s člankom 133. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i odredbi članka 4. i 7. Zakona o državnoj reviziji - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 49/03), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 3. kolovoza 2005. godine, donosi sljedeći

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju

I.

Prihvaća se Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Rijeka o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Krka za 2004. godinu, Klasa: 041-01/05-01/12, Ur. broj: 613-10-05-2 od 13. lipnja 2005. godine.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 041-01/05-01/1

Ur. broj: 2142/01-01-05-3

Krk, 3. kolovoza 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Ivan Jurešić, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr