SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 38. Utorak, 17. studenog 2020.
OPĆINA PUNAT

75.

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18, 10/19 i 3/20) Općinsko vijeće Općine Punat je na 33. sjednici održanoj 13. studenog 2020. godine, donosi

ODLUKU

o dopuni Odluke o određivanju
službenika za informiranje

Članak 1.

U Odluci o određivanju službenika za informiranje („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 40/14) u članku 1. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

„ Kao zamjena službeniku iz stavka 1. ovog članka određuje se Anamarija Rimay Bjelobaba, službenik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat.“

Dosadašnji stavak 2. istoga članka postaje stavak 3.

Članak 2.

Ostale odredbe ove Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 021-05/20-01/8

Ur. broj: 2142-02-01-20-16

Punat, 13. studenoga 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

PREDSJEDNIK

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2164&mjesto=51521&odluka=75
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr