SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 38. Utorak, 17. studenog 2020.
OPĆINA PUNAT

72.

Na temelju članka 11. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak pročišćenog teksta, 123/17 i 98/19), članka 8. stavak 1. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18, 10/19 i 3/20) i članka 20. Odluke o javnim priznanjima Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 31/17) Općinsko vijeće Općine Punat na 33. sjednici održanoj 13. studenog 2020. godine donosi

ODLUKU

o dodjeli javnih priznanja Općine Punat
za 2020. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom dodjeljuju se javna priznanja Općine Punat za 2020. godinu kako slijedi:

  1. NAGRADA OPĆINE PUNAT ZA ŽIVOTNO DJELO – gospođi Nadi Kovačev tijekom životnog vijeka za izuzetan doprinos razvoju Općine Punat u području kulture te za osobito vrijedan društveni doprinos svojim humanitarnim i umjetničkim radom;
  2. ZAHVALNICA OPĆINE PUNAT – velečasnom Ivici Kordiću za godine dobročinstva i požrtvovnog rada u Župi Punat te za njegovu humanost;
  3. ZAHVALNICA OPĆINE PUNAT – gospodinu Alanu Žicu-Teklinu za svoj izdavački i istraživački rad o povijesti i zanimljivostima Punta i otoka Krka te za organizaciju prvih vođenih turističkih tura s prezentacijom baštine Punta.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 021-05/20-01/8

Ur. broj: 2142-02-01-20-9

Punat, 13. studenoga 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2164&mjesto=51521&odluka=72
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr