SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 38. Utorak, 17. studenog 2020.
OPĆINA PUNAT

 71.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18, 10/19 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Punat, na 33. sjednici održanoj dana 13. studenog 2020. godine, donosi

ODLUKU

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja
na području Općine Punat

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se suglasnost Općini Punat za provedbu sljedećih ulaganja na području Općine Punat:

  • „Dječje igralište u Puntu“
  • „Građevina javne i društvene namjene – Mrtvačnica na groblju Sv. Blaž“

Članak 2.

Ova Odluka donosi se u svrhu prijave ulaganja iz članka 1. ove Odluke na natječaj Lokalne akcijske grupe „Kvarnerski otoci“ za provedbu tipa operacije 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“, referentni broj natječaja: 2-1-1/06-20/ (dalje u tekstu: Natječaj).

Daje se suglasnost općinskom načelniku Općine Punat za prijavu na Natječaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 3.

Sastavni dio ove Odluke čine ispunjeni opisi projekata (Prilog III. Natječaja) iz članka 1. ove Odluke u kojima su navedene sve ključne informacije o projektima: naziv projekta, nositelj projekta, opis projekta, društvena opravdanost projekta, financijski kapacitet nositelja projekta, ljudski kapaciteti nositelja projekta, način održavanja i upravljanja projektom, ostvarivanje neto prihoda, usklađenost projekta s Lokalnom razvojnom strategijom LAG-a te izjava nositelja projekta o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama.

Prilozi ove Odluke nisu predmet objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 021-05/20-01/8

Ur. broj: 2142-02-01-20-7

Punat, 13. studenoga 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2164&mjesto=51521&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr