SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 38. Utorak, 17. studenog 2020.
OPĆINA PUNAT

69.

Na temelju članka 103. stavak 2. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i članka 31. Statuta Općine Punat (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18, 10/19 i 3/20) Općinsko vijeće Općine Punat, na 33. sjednici održanoj 13. studenog 2020. godine, donosi

ODLUKU

o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

Članak 1.

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na k.č. 9157/2, nerazvrstana cesta 51 m2, upisana u zk.ul. 6116 k.o. Punat i k.č. 9163/2, nerazvrstana cesta površine 24 m2, upisana u zk.ul. 6051 k.o. Punat.

Članak 2.

Nakon stupanja na snagu ove Odluke, Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Crikvenici-Stalna služba u Krku kao nadležni zemljišnoknjižni sud provest će u zemljišnim knjigama uknjižbu na način da će na k.č. 9157/2, nerazvrstana cesta 51 m2, upisana u zk.ul. 6116 k.o. Punat i k.č. 9163/2, nerazvrstana cesta površine 24 m2, upisana u zk.ul. 6051 k.o. Punat, brisati uknjižbu javnog dobra u općoj uporabi i izvršiti uknjižbu prava vlasništva za korist Općine Punat, Novi put 2, Punat, OIB 59398328383.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 021-05/20-01/8

Ur. broj: 2142-02-01-20-8

Punat, 13. studenoga 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2164&mjesto=51521&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr