SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 38. Utorak, 17. studenog 2020.
OPĆINA PUNAT

65.

Na temelju članka 14. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 8/18, 10/19 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Punat, na 33. sjednici održanoj dana 13. studenog 2020. godine, donosi

ODLUKU

o imenovanju Povjerenstva za procjenu
šteta od prirodnih nepogoda

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Općine Punat (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Članak 2.

Za članove Povjerenstva imenuju se:

  1. Daniel Strčić, predsjednik Povjerenstva
  2. Vinko Orlić, član Povjerenstva
  3. Sretan Galjanić, član Povjerenstva

Članak 3.

Članovi Povjerenstva imenuju se na razdoblje od četiri godine.

Članak 4.

Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

1. utvrđuje i provjerava visinu štete od prirodne nepogode za područje Općine Punat,

2. unosi podatke o prvim procjenama šteta u Registar šteta,

3. unosi i prosljeđuje putem Registra šteta konačne procjene županijskom povjerenstvu,

4. raspoređuje dodijeljena sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda oštećenicima,

5. prati i nadzire namjensko korištenje odobrenih sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih nepogoda sukladno Zakonu,

6. izrađuje izvješća o utrošku dodijeljenih sredstava žurne pomoći i sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda i dostavlja ih županijskom povjerenstvu putem Registra šteta,

7. surađuje sa županijskim povjerenstvom,

8. donosi plan djelovanja u području prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti,

9. obavlja druge poslove i aktivnosti iz svog djelokruga u suradnji sa županijskim povjerenstvom.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

Klasa: 021-05/20-01/8

Ur. broj: 2142-02-01-20-11

Punat, 13. studenoga 2020.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2164&mjesto=51521&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr