SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 38. Utorak, 17. studenog 2020.
OPĆINA DOBRINJ

69.

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 25. stavka 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18 i 115/18 i 98/19) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj („Službene novine Primorsko-goranske županje“ broj 35/09, 10/13, 36/13, 2/18 i 4/20) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 30. sjednici održanoj dana 13.11.2020. godine, donosi

I. IZMJENE PROGRAMA

korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2020. godinu

Članak 1.

U Programu korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta („Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 34/19 ) članak 2. mijenja se i glasi:

„Očekivani prihod od naknade za promjenu namjene za poljoprivredno zemljište za 2020. g., u visini od 15.000.00 kuna, utrošit će se za redovnu aktivnost (A) u svrhu okrupnjavanja, navodnjavanje, privođenje funkciji i povećavanja vrijednosti poljoprivrednog zemljišta, sukladno s namjenom utvrđenom u članku 25. stavku 7. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.“

Članak 2.

Ove izmjene Programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko goranske županije“.

Klasa: 400-08/19-01/1

Ur. broj: 2142-04-01-20-51

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2164&mjesto=51514&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr