SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 38. Utorak, 17. studenog 2020.
OPĆINA DOBRINJ

46.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13, 36/13, 2/18 i 4/20) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 30. sjednici održanoj dana 13. studenoga 2020. godine, donosi sljedeću

O D L U K U

o suglasnosti za provedbu ulaganja
za projekt »Rekonstrukcija parka Šilo
u zdravstveno-rekreativni park«

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Dobrinj donosi Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Dobrinj unutar tipa operacije 2.1.1 „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ LRS LAG-a Kvarnerski otoci za projekt „Rekonstrukcija parka Šilo u zdravstveno-rekreativni park“.

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke je Prilog III Opis projekta „Rekonstrukcija parka Šilo u zdravstveno-rekreativni park“.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/7

Ur. broj: 2142-04-01-20-4

Dobrinj, 13. studenoga 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2164&mjesto=51514&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr