SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 37. Petak, 6. studenog 2020.
OPĆINA VINODOLSKA

41.

Na temelju članka 8. podstavak 17. i 31. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ Republike Hrvatske broj 69/2017. i 107/20.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 40/09., 15/13., 30/13. – pročišćeni tekst, 7/18., 2/19. i 13/20.), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 30. sjednici Općinskog vijeća održanoj 5. studenog 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja mješovitog komunalnog i reciklabilnog otpada i usluge povezane
s tom uslugom na području Vinodolske općine

Članak 1.

Davatelj koncesije Vinodolska općina objavit će obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja mješovitog komunalnog i reciklabilnog otpada i usluge povezane s tom uslugom na području Vinodolske općine.

Obavijest o namjeri davanja koncesije objavit će se u Elektroničkom oglasniku javne nabave sukladno odredbama Zakona o koncesijama, prema dokumentaciji za nadmetanje koja čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Koncesija za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja mješovitog komunalnog i reciklabilnog otpada na području Vinodolske općine daje se na rok od pet (5) godina.

Članak 3.

Procijenjena vrijednost koncesije iznosi 13.464.000,00 kuna bez PDV-a, za razdoblje od pet (5) godina (2.692.800,00 kuna bez PDV-a, na godišnjoj razini), koja procjena je izvršena na temelju izrađene Studije gospodarske opravdanosti davanja koncesije za usluge djelatnosti gospodarenja otpadom, oznaka dokumenta RN/2020/0056 izrađen po tvrtki ADVISO d.o.o. Rijeka.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana od objave u „Službenim novinama Primorsko -goranske županije„.

Klasa: 021-05/20-01/10

Ur. broj: 2107-03/20-01-282

Bribir, 5. studenog 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik

Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2163&mjesto=91253&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr