SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 37. Petak, 6. studenog 2020.
OPĆINA VINODOLSKA

40.

Na temelju članka 16. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ Republike Hrvatske broj 69/17. i 107/20.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 40/09., 15/13., 30/13. – pročišćeni tekst, 7/18. i 3/19.), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 30. sjednici Općinskog vijeća održanoj 5. studenog 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja mješovitog komunalnog i reciklabilnog otpada i usluge povezane
s tom uslugom na području Vinodolske općine

Članak 1.

U Stručno povjerenstvo za provedbu postupka davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja mješovitog komunalnog i reciklabilnog otpada i usluge povezane s tom uslugom na području Vinodolske općine, imenuju se:

1. Boris Glavan, za predsjednika

2. Den Strizić, za članicu

3. Vanesa Lončarić, za članicu

4. Kazimir Lučić, za člana

5. Mihovil Mavrić, za člana.

Članak 2.

Zadaci Stručnog povjerenstva iz članka 1. ove Odluke su:

- izvršiti pregled i ocjenu pristiglih ponuda,

- izraditi prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije ili prijedlog odluke o poništenju postupka koncesije,

- ostali poslovi potrebni za provedbu postupka davanja koncesije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko -goranske županije„.

Klasa: 021-05/20-01/10

Ur. broj: 2107-03/20-01-281

Bribir, 5. studenog 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik

Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2163&mjesto=91253&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr