SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 36. Petak, 30. listopada 2020.
OPĆINA PUNAT

64.

Na temelju članka 11. stavak 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) i članka 45. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18, 10/19 i 3/20) općinski načelnik Općine Punat donosi

Izmjenu i dopunu

Plana savjetovanja Općine Punat sa
zainteresiranom javnošću u 2020. godini

I.

U Planu savjetovanja Općine Punat sa zainteresiranom javnošću u 2020. godini („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 35/19) mijenja se tablica akata odnosno strateških ili planskih dokumenata, a izmjena se nalazi u privitku ovog Plana i čini njegov sastavni dio.

II.

Ovaj Plan stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 008-02/19-01/13

URBROJ: 2142-02-03/5-2-20-2

Punat, 23. listopada 2020.

Općinski načelnik

Marinko Žic, v. r.

Općina Punat

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2162&mjesto=51521&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr