SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 36. Petak, 30. listopada 2020.
OPĆINA MATULJI

42.

Temeljem članka 37. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 32. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 20. listopada 2020. godine, donosi

IZMJENE PROGRAMA

GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2020. GODINU

Članak 1.

U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2020.godinu (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 32/19 i 17/20) u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

„2. Programom se planiraju graditi građevine komunalne infrastrukture prema sljedećim vrstama s procijenjenim vrijednostima i izvorima financiranja:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu u članku 3. stavak 2. i 3. mijenjaju se i glase:

„2. Gradnja građevina komunalne infrastrukture radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja planira se kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

3. Gradnja građevina komunalne infrastrukture u uređenim dijelovima građevinskog područja planira se kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 400-02/19-01/0006

URBROJ: 2156-04-01-01-20-0004

Matulji 20. listopada 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Darjan Buković, dipl. bacc. oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr