SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 36. Petak, 30. listopada 2020.
GRAD CRES

44.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Cresa ("Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 29/09, 14/13, 5/18, 25/18, 22/20) i članka 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Cresa („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 11/18), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj 27. listopada 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O GRADSKIM STIPENDIJAMA

Članak 1.

U Odluci o gradskim stipendijama („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 46/09, 34/18), u daljnjem tekstu: Odluka, u članku 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

„Iznimno od stavka 1. ovog članka, stipendija se isplaćuje učeniku srednje škole u Malom Lošinju koji ima prebivalište u naseljima na području Grada Cresa koja nemaju izravnu autobusnu liniju prema Malom Lošinju.“

Stavci 2. do 4. postaju stavci 3. do 5.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 604-01/20-1/1

Ur. broj: 2213/02-01-20-2

Cres, 27. listopada 2020.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr