SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 36. Petak, 30. listopada 2020.
GRAD CRES

42.

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 96/17 i 53/18) i članka 29. Statuta Grada Cresa („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 29/09, 14/13, 5/18, 25/18, 22/20), Gradsko vijeće Grada Cresa, na svojoj 30. sjednici održanoj dana 27. listopada 2020. godine, donosi

ODLUKU

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja
za projekt „Izgradnja sportskog igrališta fitness/street workout parka Cres“

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Cresa donosi Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt „Izgradnja sportskog igrališta fitness/street workout parka Cres“ čija provedba će se prijaviti na „Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1 „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ (u daljnjem tekstu: Natječaj LAG-a) koji je objavila Lokalna akcijska grupa „Kvarnerski otoci“.

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke je i Prilog 3. Natječaja LAG-a - Opis projekta „Izgradnja sportskog igrališta fitness/street workout parka Cres“

Članak 3.

Ovlašćuje se gradonačelnika Grada Cresa da potpiše dokumentaciju potrebnu za prijavu na navedeni Natječaj LAG-a.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 900-01/20-1/2

Ur. broj:2213/02-01-20-3

Cres, 27. listopada 2020.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr