SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 36. Petak, 30. listopada 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

170.

Župan Primorsko-goranske županije, na prijedlog pročelnice Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije, temeljem članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 52. točka 11. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst i 2/20), članka 23. stavka 2. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/19), te nakon savjetovanja s Povjerenikom Sindikalne podružnice Primorsko-goranska županija, dana 20. listopada 2020. godine, donosi

PRAVILNIK

o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu
Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu KLASA: 023-01/20-01/8, URBROJ: 2170/1-06-02/2-20-2 od 21. siječnja 2020. godine - u daljnjem tekstu: Pravilnik („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 1/20), stavak 1. članka 6. mijenja se i glasi:

U Upravnom odjelu se sistematizira 10 radnih mjesta sa 10 izvršitelja kao i tri privremena radna mjesta za potrebe rada na projektima.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

U Sistematizaciji radnih mjesta koja je sastavni dio Pravilnika, briše se privremeno radno mjesto pod rednim brojem 13. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA RAD NA PROJEKTU „REFRESH“.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 023-01/20-01/8

Ur. broj: 2170/1-06-02/3-20-8

Rijeka, 20. listopada 2020.

Ž U P A N

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2162&mjesto=00001&odluka=170
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr