SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 36. Petak, 30. listopada 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

167.

Na temelju članka 268. stavak 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18 i 125/19), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18– pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine" broj 23/09, 16/13 i 25/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 33. sjednici, održanoj 29. listopada 2020. godine, donijela je

O D L U K U

o davanju suglasnosti na Odluku o davanju
u zakup poslovnog prostora

I.

Daje se suglasnost na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora Broj: 01-5/17-6-20, koju je Upravno vijeće Doma zdravlja Primorsko-goranske županije donijelo na 67. sjednici održanoj 16. rujna 2020. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 021-04/20-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-35

Rijeka, 29. listopada 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2162&mjesto=00001&odluka=167
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr