SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 36. Petak, 30. listopada 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

165.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj9 samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15.ispravak, 123/17 i 98/19), glave V. točke 1. akcijskog plana suzbijanja korupcije na području Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 36/18), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 33. sjednici održanoj dana 29. listopada 2019. godine, donijela je

IZMJENU

ETIČKOG KODEKSA NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI

Članak 1.

U Etičkom kodeksu nositelja političkih dužnosti u Primorsko-goranskoj županiji „Službene novine“ broj 4/19), glava IV „OSOBNO PRIHVAĆANJE ETIČKOG KODEKSA“ te članak 9., brišu se.

Dosadašnje glave V. i VI. postaju glave IV. i V., a dosadašnji članci 10 – 15. postaju članci 9. – 14.

Članak 2.

Ova Izmjena Etičkog kodeksa stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 021-04/20-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-29

Rijeka, 29. listopada 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2162&mjesto=00001&odluka=165
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr