SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 36. Petak, 30. listopada 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

158.

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 33. sjednici od 29. listopada 2020. godine, donijela je

ODLUKU

o II. Izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna
Primorsko-goranske županije za 2020. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu („Službene novine“ broj 29/19 i 8/20), u članku 27. stavak 1., mijenja se i glasi:

„ Zaduženje Županije na dan 1. siječnja 2020. godine po osnovi glavnice dugoročnih kredita i zajmova iznosit će 23.402.400,47 kuna, a očekivani iznos ukupnog duga na kraju 2020. godine po osnovi glavnice iznosit će 20.710.442,73 kuna.“

Stavak 2 briše se.

Dosadašnji stavci 3,4,5 i 6 postaju stavci 2,3,4 i 5.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko–goranske županije“.

Klasa: 021-04/20-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-15

Rijeka, 29. listopada 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2162&mjesto=00001&odluka=158
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr