SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 36. Petak, 30. listopada 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

157.

Na temelju članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 169/19), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst i 2/20) te članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 33. sjednici održanoj 29. listopada 2020. godine, donijela je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli rezultata Primorsko-goranske županije za 2019. godinu

Članak 1.

U Odluci o raspodjeli rezultata Primorsko-goranske županije za 2019. godinu („Službene novine“ br. 22/20) u članku 6., u stavku 1., u točki 1., broj „9.187.075,51“ zamjenjuje se sa brojem „8.766.015,51“.

U članku 6, u stavku 1., u točki 1, u alineji 4, broj „971.729,75“ zamjenjuje se sa brojem „871.729,75“.

U alineji 6, broj „714.000,76“ zamjenjuje se sa brojem „639.000,76“.

U alineji 9, broj „387.976,34“ zamjenjuje se sa brojem „312.976,34“.

U alineji 19, broj „84.462,50“ zamjenjuje se sa brojem „19.462,50“.

Alineje 18 i 31 brišu se.

Dosadašnje alineje 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30, postaju alineje 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 i 29.

Dosadašnje alineje 32, 33, 34, 35 i 36, postaju alineje 30, 31, 32, 33 i 34.

Članak 2.

U članku 6., u stavku 1., u točki 2, broj „17.417.267,46“ zamjenjuje se sa brojem „17.838.327,46“.

U alineji 5, broj „1.739.000,00“ zamjenjuje se sa brojem „1.619.700,00“.

U alineji 16, broj „100.000,00“ zamjenjuje se sa brojem „25.000,00“.

Alineja 14 briše se.

Dosadašnje alineje 15, 16, 17, 18, 19 i 20 postaju alineje 14, 15, 16, 17, 18 i 19.

Iza alineje 19 dodaju se alineje 20, 21, 22 i 23 koje glase:

„ - za ulaganje i opremanje objekata ustanova u zdravstvu 443.050,00

- za sufinanciranje Psihijatrijske bolnice Lopača 200.000,00

- za investicijsko održavanje objekata i opreme ustanova

osnovnog školstva 97.310,00

- za adaptaciju Doma za starije osobe "Kantrida" 75.000,00“

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 021-04/20-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-13

Rijeka, 29. listopada 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2162&mjesto=00001&odluka=157
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr