SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 35. Ponedjeljak, 19. listopada 2020.
OPĆINA PUNAT

63.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i članka 45. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18, 10/19 i 3/20) općinski načelnik Općine Punat, donosi

IZMJENU I DOPUNU PLANA PRIJMA

u službu u Općinu Punat za 2020. godinu

I.

U Planu prijma u službu u Općinu Punat za 2020. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 1/20) mijenja se točka III. koja sada glasi: „Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 13/18, 39/18, 29/19, 4/20 i 30/20) predviđeno je ukupno 18 radnih mjesta, a zaposleno je 13 službenika na neodređeno vrijeme, što je prikazano u tabličnom prikazu koji čini sastavni dio ovog Plana.“

II.

Točka IV. mijenja se i sada glasi:

„U Jedinstveni upravni odjel Općine Punat sukladno predviđenim financijskim sredstvima u Proračunu Općine Punat za 2020. godinu, planira se prijam službenika s radnim iskustvom na određeno vrijeme, i to:

Planira se prijam službenika s radnim iskustvom na neodređeno vrijeme, i to:

  • 1 službenik magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske ili tehničke struke
  • 1 službenik magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke
  • 1 službenika srednje stručne spreme upravne, prometne ili tehničke struke. “

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 080-02/20-01/1

Ur. broj: 2142-02-02/1-20-27

Punat, 10. rujna 2020.

Općinski načelnik

Marinko Žic, v. r.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2161&mjesto=51521&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr