SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 23. Petak, 12. kolovoza 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
115

115.

Na temelju članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo je na 3. sjednici od 28. srpnja 2005. godine donijelo sljedeći

Zaključak

1. Županijsko poglavarstvo smatra da transparentnost i učinkovitost upravljanja državnim portfeljem Republike Hrvatske u trgovačkim društvima i ustanovama na području Primorsko-goranske županije nije na zadovoljavajućoj razini.

2. Županijsko poglavarstvo je svjesno činjenice da navedena problematika ne datira od jučer, no smatra da je krajnje vrijeme da se u sustav upravljanja državnim portfeljem uvedu korjenite promjene, te da se isto zakonskim i podzakonskim aktima uredi na kvalitetniji način nego do sada.

3. Ne sporeći pravno-formalne ovlasti Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog fonda za privatizaciju u upravljanju državnim portfeljem, Županijsko poglavarstvo smatra da jednak, ako ne i veći interes ima i lokalna zajednica, bilo kao samouprava, bilo kao mali dioničari, bilo kao zaposlenici navedenih ustanova i trgovačkih društava, a u cilju gospodarskog rasta i razvoja te zaposlenosti na području Županije.

4. Županijsko poglavarstvo očekuje od Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog fonda za privatizaciju partnerski odnos s predstavnicima regionalne i lokalne samouprave oko temeljnih pitanja poslovne problematike, poglavito strategije razvoja i/ili restrukturiranja, te načina privatizacije gospodarskih i drugih subjekata koji djeluju na području Županije.

5. Županijsko poglavarstvo konstatira da na sadašnjoj razini upravljanja ne postoji dovoljna koordinacija državnih institucija sa svojim predstavnicima u tijelima upravljanja

pravnih osoba sa sjedištem na području ove Županije. Koordinacija pak između državne i samoupravne razine (lokalne i regionalne) izostaje u potpunosti. Koordinacija sa samoupravom niti je pravno-formalno uređena, niti postoji u praksi uvedena, barem u dobroj vjeri, ako već nije zakonska obveza.

6. U hrvatskoj praksi, od početka tranzicije, ne postoje jasno utvrđeni i transparentni te dovoljno propisima uređeni kriteriji imenovanja predstavnika Republike Hrvatske u tijelima upravljanja, što je posebno izraženo prilikom utvrđivanja članova skupština i nadzornih odbora, odnosno upravnih vijeća, a često od istih i imenovanih članova uprava.

7. Ne sporeći političko i zakonsko pravo napominjemo da isto mora biti vezano uz odgovornost. Da bi se izbjegao voluntarizam i moguće zlouporabe, zalažemo se za kriterije stručnosti i javnosti imenovanja i rada.

8. U hrvatskoj praksi ne postoji propisana obveza Hrvatskog fonda za privatizaciju da o svojim odlukama, prilikom imenovanja osoba, upozna samoupravnu razinu, niti obveza da istu upozna bilo putem svojih imenovanih predstavnika, bilo direktno, s nužnim dijelom strateških odluka, kao što su plan razvoja tvrtke, način privatizacije itd.

9. U cilju unapređenja sadašnje razine načina upravljanja državnim portfeljem, te rješavanja problema nastalih u nekim subjektima (npr. Jadran d.d. Crikvenica, Transadria d.d. Rijeka), te izbjegavanja mogućih sličnih u drugim subjektima s pretežitim ili značajnim udjelom (preko 20 posto) državnog vlasništva, Županijsko poglavarstvo nudi partnerski odnos Vladi Republike Hrvatske.

10. Polazeći od interesa građana Primorsko-goranske županije, poglavito zaposlenih i malih dioničara, Županijsko poglavarstvo se zalaže za dokapitalizaciju umjesto prodaje i/ili za učešće zaposlenika kao malih dioničara i lokalne samouprave u privatizaciji.

11. S obzirom na navedeno u prethodnim točkama ovog Zaključka, Županijsko poglavarstvo očekuje od Vlade Republike Hrvatske da naloži Hrvatskom fondu za privatizaciju, da u roku od 60 dana dostavi Županiji planove razvoja i upravljanja odnosno restrukturiranja i/ili privatizacije gospodarskih subjekata na području Primorsko-goranske županije u kojima isti upravlja s više od 20 posto vlasničkog portfelja, a osobito gdje predstavlja većinskog vlasnika.

10. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i dostaviti javnim glasilima kao otvoreno pismo.

Klasa: 022-04/05-03/17

Ur. broj: 2170/1-11-01/5-05-29

Rijeka, 28. srpnja 2005.

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=136&mjesto=00001&odluka=115
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr