SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 35. Ponedjeljak, 19. listopada 2020.
GRAD KRK

63.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01,106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13,20/14, 3/18, 7/20 i 26/20 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 15. listopada 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

o prihvaćanju sufinanciranja kapitalnih projekata (radova i usluga) koji se provode na
području luke otvorene za javni promet
županijskog značaja – Luke Krk

Članak 1.

Prihvaća se sufinanciranje kapitalnih projekata (radova i usluga) koji se provode na području luke otvorene za javni promet županijskog značaja – Luke Krk procijenjene (okvirne) vrijednosti od 15.000.000,00 kn sa uključenim PDV-om. Projekti će se sufinancirati sredstvima Grada Krka i Županijske lučke uprave Krk sa sjedištem u Krku, Trg bana Josipa Jelačića 5 u narednom trogodišnjem razdoblju (2021., 2022. i 2023. godine).

Članak 2.

Prihvaća se Sporazum o sufinanciranju radova i usluga na projektima koji se provode na području luke otvorene za javni promet županijskog značaja – Luke Krk.

Sporazum iz stavka 1. ovog članka nije predmet objave u ''Službenim novinama Primorsko-goranske županije''.

Projekti sufinanciranja iz stavka 1. ovog članka su:

 1. Popločavanje partera Ribarskog gata u luci Krk - izvođenje radova i usluge nadzora;
 2. Popločavanje Glavnog mula u luci Krk - izvođenje radova i usluge nadzora;
 3. Uređenje obale Marina u luci Krk - izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole za obalu te izvođenje radova i usluge nadzora.

  Projekti iz stavka 2. planiraju se okvirno sufinancirati u tri proračunske godine i to na sljedeći način:

  • 2021. godine: 2.500.000,00 kn s PDV-om;
  • 2022. godine: 2.500.000,00 kn s PDV-om;
  • 2023. godine: 2.500.000,00 kn s PDV-om.

  Članak 3.

  Prihvaća se model sufinanciranja projekata iz članka 2. ove Odluke na način da Grad Krk i Županijska lučka uprava Krk sufinanciraju projekte (radove i usluge) u jednakim omjerima (50 % Županijska lučka uprava i 50% Grad Krk).

  Članak 4.

  Županijska lučka uprava Krk je investitor i nositelj cjelokupnih aktivnosti u realizaciji projekata iz članka 2. ove Odluke (Provodi postupke javne nabave za radove usluge i svih potrebnih nadzora na projektima iz članka 2. Odluke, sukladno Zakonu o javnoj nabavi ili internim aktima ŽLU).

  Članak 5.

  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije».

  Klasa: 402-08/20-01/36

  Ur. broj:2142/01-01-20-4

  Krk, 15. listopada 2020.

  GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

  Predsjednik

  Josip Brusić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2161&mjesto=51500&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr