SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 34. Utorak, 13. listopada 2020.
GRAD NOVI VINODOLSKI

32.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN RH br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152,14), članka 103. Zakona o cestama (NN RH br 84/2011, 18/2013, 22/2013, 54/2013, 148/2013, 92/2014, 110/2019), članka. 62. st.3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (68/18, 110/18 i 32/20) te članka 43. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Sl.novine PGŽ br. 12/13, 18/14 i 4/18), Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, na Prijedlog gradonačelnika Velimira Piškulića, oec., na 36. sjednici održanoj dana 08.10. 2020. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA
U OPĆOJ UPORABI

Članak 1.

Utvrđuje se da k.č.br. 3719, poljski put, površine 433 čhv odnosno 1557 m2, upisana u z.k.ul. 983-1010, posjedovni list 456 k.o. Krmpote u naravi više ne predstavlja javni-poljski put, odnosno u naravi je izgubila svojstvo javnog dobra u općoj uporabi.

Članak 2.

Nekretnina iz članka 1. ove Odluke isključuju se iz opće uporabe kao javno dobro u općoj uporabi , te se temeljem ove Odluke a nakon njenog stupanja na snagu ista ima otpisati iz posjedovnog lista 456 Javno dobro, putevi i vode Novi Vinodolski a kao posjednik, na istoj ima se upisati Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, OIB 40046437733 sve u posjedovnom listu 450 k.o. Krmpote.

Članak. 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama„ Primorsko-goranske županije.

Klasa: 944-01/20-10/29

Ur. broj: 2107/02-01-20-2

Novi Vinodolski, 8. listopada 2020.

Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2160&mjesto=51250&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr