SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 33. Petak, 2. listopada 2020.
OPĆINA PUNAT

62.

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 8/18, 10/19 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Punat na 32. sjednici održanoj dana 29. rujna 2020. godine donosi

ZAKLJUČAK

o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete
isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja na području Općine Punat

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Općih uvjeta isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja na području Općine Punat Komunalnog društva „Črnika“ d.o.o. sa sjedištem u Puntu, Obala 72, OIB: 01052285357, kojem društvu je povjereno obavljanje uslužne komunalne djelatnosti – usluge ukopa pokojnika unutar groblja na području Općine Punat.

Članak 2.

Opći uvjeti objavit će se u Službenim novinama Primorsko goranske županije, na mrežnim stranicama Općine Punat te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama isporučitelja komunalne usluge.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 021-05/20-01/7

Ur. broj: 2142-02-01-20-

Punat, 29. rujna 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2159&mjesto=51521&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr