SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 33. Petak, 2. listopada 2020.
OPĆINA PUNAT

61.

Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o grobljima („Narodne novine“ broj 19/98, 50/12 i 89/17) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 8/18, 10/19 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Punat na 32. sjednici održanoj dana 29. rujna 2020. godine donosi

ODLUKA

o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima

Članak 1.

Članak 7. stavak 1. Odluke o grobljima („Službene novine Primorsko-goranske“ broj 34/15 i 27/16) mijenja se i sada glasi:

„Grobna mjesta za opći ukop su mjesta na kojima se izvode grobovi koji se daju na korištenje na 15 godina i služe za:

- ukop nepoznatih osoba

- ukop osoba za koje troškove ukopa snosi Općina Punat po posebnim propisima ili nadležna socijalna ustanova,

- ukop osoba koji nemaju grobno mjesto dano na korištenje.“

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„Grobovi iz stavka 1. ovog članka se prekapaju i služe za novi ukop protekom roka od 15 godina.“

Stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 2.

U članku 26. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

„U slučaju iz članka 7. stavka 1. alineja 3. ovog članka, plaća se jednokratna naknada za održavanje grobnog mjesta.

Odluku o visini naknade iz prethodnog stavka ovog članka utvrđuje Uprava groblja, uz prethodnu suglasnost općinskog načelnika, a podnositelj zahtjeva za ukop istu plaća najkasnije 15 dana po ispostavljenom računu Uprave groblja.“

Članak 3.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko goranske županije“

Klasa: 021-05/20-01/7

Ur. broj: 2142-02-01-20-9

Punat, 29. rujna 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2159&mjesto=51521&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr