SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 33. Petak, 2. listopada 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

154.

Na temelju članka 83. stavka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 100/18 i 125/19), članka 20a. stavka 1. Statuta Ljekarne „Jadran“ Rijeka, članka 52., stavka 1., točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene novine PGŽ" broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18– pročišćeni tekst i 2/20) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (“Službene novine PGŽ“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 28. rujna 2020. godine, donio je

ODLUKU

o razrješenju članice i imenovanju člana
Upravnog vijeća Ljekarne „Jadran“ Rijeka

Članak 1.

Ivana Frančula Modrčin razrješuje se dužnosti članice Upravnog vijeća Ljekarne „Jadran“ Rijeka.

Članak 2.

Josip Netretić imenuje se za člana Upravnog vijeća Ljekarne „Jadran“ Rijeka.

Članak 3.

Novoimenovanom članu iz članka 2. ove Odluke mandat traje do isteka mandata na koji je imenovana članica koji se ovom Odlukom razrješuje.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će u „Službenih novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 022-04/20-01/35

Urbroj: 2170/1-01-01/6-20-18

Rijeka, 28. rujna 2020.

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

Županija

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2159&mjesto=00001&odluka=154
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr