SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 32. Petak, 25. rujna 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

140.

Na temelju članka 76. stavak 6. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09,123/11, 56/16 i 98/19), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 32. sjednici održanoj dana 24. rujna 2020. godine, donijela je

ODLUKU

o davanju suglasnosti na I. Izmjenu Statuta

Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena

I.

Daje se suglasnost na I. Izmjenu Statuta Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena, koju je donijelo Upravno vijeće Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena na sjednici održanoj dana 03. srpnja 2020. godine.

(I. Izmjena Statuta je sastavni dio ove Odluke).

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 021-04/20-01/7

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-26

Rijeka, 24. rujna 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2158&mjesto=00001&odluka=140
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr