SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 30. Ponedjeljak, 7. rujna 2020.
OPĆINA VINODOLSKA

36.

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ('Narodne novine' broj 91/66., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine ('Službene novine' Primorsko-goranske županije br. 40/09, 15/13, 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19. i 13/20.), Općinsko vijeće Vinodolske općine, na 29. sjednici održanoj dana 26. kolovoza 2020. godine, donosi

ODLUKU

prihvaćanju darovanja nekretnine

Članak 1.

Prihvaća se darovanje nekretnine prema prijedlogu Ugovora o darovanju br. 27/06/20, koji Prijedlog čini sastavni dio ove Odluke, a kojim darovatelj Primorsko-goranska županija daruje Vinodolskoj općini, kao obdareniku, nekretninu k.č. 9489/1 Poslovna i stambena zgrada iz z.k.ul. 2710 k.o. Grižane u 6/30 dijela, u naravi Ambulanta Doma zdravlJa Primorsko-goranske županije u Grižanama, Grižane 60.

Članak 2.

Tržišna vrijednost predmetne nekretnine utvrđena je Elaboratom procjene vrijednosti nekretnine broj 12-19/PVN, izrađenog od strane stalnog sudskog vještaka graditeljske struke i procjene nekretnina Gorana Marušića, dipl.ing.građ. u iznosu od 575.000,00 kuna.

Članak 3.

Ovlašćuje se načelnik Vinodolske općine na zaključenje Ugovora o darovanju iz članka 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 021-05/20-01/9

Ur. broj:2107-03/20-01-8-275

Bribir, 26. kolovoza 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik

Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2156&mjesto=91253&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr