SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 30. Ponedjeljak, 7. rujna 2020.
OPĆINA VINODOLSKA

32.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.), članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi («Narodne novine» broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), te članka 108.. Statuta Općine Vinodolske općine (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19. i 13/20.), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 29. sjednici održanoj dana 26. kolovoza 2020. godine, donijelo je

OSTVARENJE PROGRAMA

javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom obrazovanju i srednjoškolskom obrazovanju
Vinodolske općine za 2019. godinu

Članak 1.

Članak 2.

NAZIV PROGRAMA

PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM

ODGOJU, OSNOVNOM OBRAZOVANJU I SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU ZA 2019. GODINU

Članak 3.

AKTIVNOSTI:

  • Stipendije učenicima i studentima
  • Programi dječjih vrtića i jaslica
  • Programi osnovnog školstva
  • Program Dječjeg vrtića «Cvrčak i mrav»

Članak 4.

SVRHA PROGRAMA

Svrha Programa je da se uz redovne programe stvore uvjeti za kvalitetnije obrazovanje djece, mladih i studenata, te da se subvencioniranjem cijene boravka djece u predškolskim ustanovama olakša roditeljima plaćanje boravka djeteta u dječjim vrtićima te da se potpomaganjem osnivanja i proširenja postojećeg omogući zaposlenim roditeljima kvalitetnije zbrinjavanje boravka djece.

Članak 5.

OPIS PROGRAMA

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i osnovnom i srednjem obrazovanju u Vinodolskoj općini odvija se kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

  • stipendiranje nadarenih učenika i studenata,
  • subvencija boravka djece u vrtićima,
  • subvencioniranje programa u osnovnim školama,
  • subvencioniranja programa osnivanja dječjeg vrtića i osnivanje istog u vlasništvu Vinodolske općine

Članak 6.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Program je podržan od strane stručnih suradnika i aktivista volontera po pojedinim mjesnim odborima, te od strane djelatnika zaposlenih u obrazovnim ustanovama na području Vinodolske općine i susjednih Gradova Crikvenice i Novog Vinodolskog.

Članak 7.

CILJEVI ZA 2019.

Potpomagati težnje prema boljem i kvalitetnijem pedagoškom standardu u osnovnim školama Vinodolske općine. Isto tako osigurati kvalitetan organizirani predškolski odgoj na području Vinodolske općine. Osigurati uvjete za nastavak stipendiranja uspješnih učenika i studenata.

Članak 8.

REALIZACIJA PROGRAMA

U 2019. godini realizirano je 3.188.510,67 kn, od čega:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 9.

OSOBA U OPĆINI ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osoba zadužena za rezultate rada, kontrolu i izvješćivanje o realizaciji programa je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 10.

Ovaj Program objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 021-05/20-01/9

Urbroj:2107-03/20-01-8-271

Bribir, 26. kolovoza 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik

Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2156&mjesto=91253&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr