SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 30. Ponedjeljak, 7. rujna 2020.
OPĆINA VINODOLSKA

31.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.), članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» br. 47/90, 27/93 i 38/09), te članka 108.. Statuta Općine Vinodolske općine (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19. i 13/20.), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 29. sjednici održanoj dana 26. kolovoza 2020. godine, donijelo je

OSTVARENJE PROGRAMA

JAVNIH POTREBA U PODRUČJU KULTURE
U VINODOLSKOJ OPĆINI ZA 2019. GODINU

Članak 1.

Članak 2.

SVRHA PROGRAMA

Svrha posebnih programa u kulturi je uspostava svekolikog kulturnog ozračja na području Vinodolske općine.

Članak 3.

CILJ PROGRAMA

Cilj programa je zadovoljavanje kulturnih potreba mještana Vinodolske općine.

Članak 4.

OPIS PROGRAMA

  • Ovaj program sastoji se od sljedećih aktivnosti:
  • Tekuće investicijsko održavanje spomenika kulture
  • Kapitalno ulaganje u spomenike kulture
  • Manifestacije u području kulture
  • Djelatnosti udruga u kulturi
  • Djelatnosti drugih udruga
  • Projekt kulturne baštine
  • Djelatnost Javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice Bribir

Članak 5.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

U realizaciji navedenih aktivnosti uključene su stručne osobe iz domena zaštite kulturne i spomeničke baštine na području Vinodolske općine kao i druge stručne osobe iz područja djelovanja pojedinih udruga, društava i ustanove.

Članak 6.

REALIZACIJA PROGRAMA

U 2019. godini realizirano je 667.930,37 kn., od čega:

KNJIŽNICA I ČITAONICA BRIBIR - ukupno 335.486,89 kn,

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 7.

OSOBE U OPĆINI ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osoba zadužena za kontrolu i izvješćivanje o realizaciji
Programa je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 8.

Raspored i namjena sredstava u oblasti kulture određuje se ovim Programom i Pravilnikom o financiranju javnih potreba u kulturi općine Vinodolska općina, a dinamiku i terminski plan utroška sredstava određuje Načelnik .

Članak 9.

Ovaj Program objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 021-05/20-01/9

Ur. broj:2107-03/20-01-8-270

Bribir, 26. kolovoza 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik

Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2156&mjesto=91253&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr