SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 30. Ponedjeljak, 7. rujna 2020.
OPĆINA VINODOLSKA

29.

Na temelju članka 37., 39. i članka 43. Zakona o proračunu («Narodne novine» RH broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 48. i članka 108. Statuta Općine Vinodolske općine («Službene novine Primorsko–goranske županije» broj 40/09., 15/13., 30/13. – pročišćeni tekst, 7/18., 2/19. i 13/20.), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 29. sjednici održanoj 26. kolovoza 2020. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE

PRORAČUNA VINODOLSKE OPĆINE
ZA 2020. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Vinodolske općine za 2020. godinu («Službene novine Primorsko–goranske županije» broj 34/19., 5/20. i 8/20.. – u daljnjem tekstu: Proračun), članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2020. godinu u A. Računu prihoda i rashoda, B. Računu financiranja i C. Raspoloživa sredstva iz prethodne godine i to kako slijedi:

Izmjene i dopune Proračuna Vinodolske općine za 2020. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) u iznosu od 41.983.925,00 kuna

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja26.892.000,00 kn

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine80.000,00 kn

Rashodi poslovanja16.065.281,00 kn

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine20.117.925,00 kn

B. RAČUN FINANCIRANJA

Primitci od financijske imovine

i zaduživanja15.011.925,00 kn

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu

zajmova5.800.719,00 kn

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

Raspoloživa sredstva iz prethodne godine0,00

VIŠAK /MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE

/ FINANCIRANJE +RASPOLOŽIVA SREDSTVA

IZ PRETHODNE GODINE0,00 kn

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja povećavaju se ili smanjuju kako slijedi.

Članak 3.

Posebni dio Proračuna Vinodolske općine za 2020. godinu, koji sadrži prikaz izdataka po razdjelima, glavama, programima i aktivnostima proračunskih korisnika, povećavaju se ili smanjuju kako slijedi.

Članak 4.

Ove III. Izmjene i dopune Proračuna Vinodolske općine za 2020. godinu, stupaju na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 021-05/20-01/9

Ur. broj: 2107-03/20-01-8-267

Bribir, 26. kolovoza 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik

Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2156&mjesto=91253&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr