SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 30. Ponedjeljak, 7. rujna 2020.
OPĆINA VINODOLSKA

28.

Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19. i 13/20.), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 29. sjednici održanoj dana 26. kolovoza 2020. godine, donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU PRORAČUNA VINODOLSKE
OPĆINE ZA 2020. GODINU
(od 1. siječnja 2020. do 30. lipnja 2020. godine)

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Vinodolske općine za 2020. godinusastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa zaduživanja / financiranja.

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci iskazani po skupinama, podskupinama i odjeljcima utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu zaduživanja/financiranja Proračuna za 2020. godinu, kako slijedi:

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna iskazani po organizacijskoj klasifikaciji planirani su i izvršeni u Posebnom dijelu (II. Posebni dio) Proračuna za 2020. godinu, kako slijedi:

Članak 4.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Vinodolske općine za 2020. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa:021-05/20-01/9

Ur. broj:2107-03/20-01-8-269

Bribir, 26. kolovoza 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik

Boris Miklić, dipl.ing.,v.r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2156&mjesto=91253&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr