SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 28. Ponedjeljak, 24. kolovoza 2020.
OPĆINA PUNAT

57.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01,106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst i 123/17) i članka 31. Statuta Općine Punat (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 8/18, 10/19 i 3/20) Općinsko vijeće Općine Punat, na 31. sjednici održanoj 21. kolovoza 2020. godine, donosi

ODLUKU

o prihvaćanju kapitalnog projekta 'Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku' KK.02.1.1.01.0020 Grada Krka

Članak 1.

Prihvaća se «Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku« KK.02.1.1.01.0020 procijenjene ukupne vrijednosti 79.460.650,68 kuna sa uključenim PDV-om.

Projekt će se sufinancirati sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Članak 2.

Prihvaća se Sporazum o suradnji na Projektu razvoja širokopojasnog pristupa prihvatljivog za financiranje iz EU fondova na području Grada Krka i Općina Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik koji se nalazi u prilogu ove Odluke.

Članak 3.

Prihvaća se model sudjelovanja u osiguravanju financijskih sredstava temeljem Odluke o financiranju projektnog prijedloga Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (KLASA: 910-04/16-02/98, URBROJ: 538-05-4-1-3/186-20-121 od 15. srpnja 2020. godine) kako slijedi:

 1. Prihvatljivi troškovi projekta u ukupnom iznosu od 77.360.650,68 kn:
  • sredstva EFRR 74,4819714% ili 57.619.737,71 kn
  • vlastita sredstva25,5180286% ili 19.740.912,97 kn.
 2. Neprihvatljivi troškovi projekta u ukupnom iznosu od 2.100.000,00 kn bit će pokriveni vlastitim sredstvima.

Članak 4.

Prihvaća se veličina udjela pojedine jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) u sufinanciranju prihvatljivih troškova projekta u ukupnom iznosu od 19.740.912,97 kn kako slijedi:

 • Grad Krk 13,65% ili 2.695.539,86 kn
 • Općina Baška11,84% ili 2.336.995,91kn
 • Općina Dobrinj 26,70% ili 5.271.565,08 kn
 • Općina Malinska-Dubašnica28,87% ili 5.699.556,73 kn
 • Općina Omišalj9,05% ili 1.786.259,49 kn
 • Općina Punat 3,61% ili 712.242,71 kn
 • Općina Vrbnik6,28% ili 1.238.753,19 kn

Članak 5.

Neprihvatljivi troškovi projekta u ukupnom iznosu od 2.100.000,00 kn obuhvaćaju redovne troškove osoblja koje će biti uključeno u podršku provedbi projekta u JLS i Ponikve eko otok Krk d.o.o., osim troškova 2 osobe u Gradu Krku koji će voditi projekt i čiji su troškovi rada prihvatljivi.

Članak 6.

Ukoliko se tijekom Provedbe projekta, kao i nakon završetka provedbe Projekta, utvrdi postojanje dodatnih financijskih obveza, uključujući, ali ne ograničavajući se na financijske korekcije i dodatne neprihvatljive troškove (osim onih navedenih u članku 5. ove Odluke), JLS se obvezuju zajednički sudjelovati u financiranju takvih obveza, u skladu s udjelima JLS iz članka 4. ove Odluke.

Članak 7.

Nositelj projekta i korisnik bespovratnih sredstava je Grad Krk.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Krka da ovjerava svu
dokumentaciju vezanu uz provedbu projekta.

Članak 8.

Koordinator projekta je Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk

Članak 9.

Sporazum o suradnji na projektu razvoja širokopojasnog pristupa prihvatljivog za financiranje iz EU fondova na području Grada Krka i Općina Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik, sastavni je dio ove Odluke, ali nije predmet objave.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije'.

Klasa: 021-05/20-01/6

Ur. broj: 2142-02-01-20-3

Punat, 21. kolovoza 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2154&mjesto=51521&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr