SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 26. Petak, 31. srpnja 2020.
OPĆINA PUNAT

56.

Na temelju članka 10. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 21/16, 27/16, 11/17 i 11/20) općinski načelnik donosi

RJEŠENJE

o imenovanju Povjerenstva za provedbu
postupka javnog natječaja

Članak 1.

U Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

1. Vesna Žic, voditeljica Odsjeka za financije, društvene i imovinsko-pravne poslove

- zamjenica članice: Patricia Polonijo, viša stručna suradnica za računovodstvo i naplatu prihoda

2. Jasna Bušljeta, voditeljica Odsjeka za komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje

- zamjenica članice: Nataša Kleković, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

3. Anamarija Rimay Bjelobaba, viša stručna suradnica za pravne poslove

- zamjenik članice: Emerik Derenčinović, viši stručni suradnik za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša.“

Članak 2.

Povjerenstvo provodi postupke javnih natječaja koji se provode prema odredbama Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Punat.

Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

  • nakon proteka roka utvrđenog javnim natječajem preuzima pristigle ponude,
  • otvara ponude pristigle u natječajnom roku, utvrđuje njihov sadržaj, provjerava potpunost dostavljene dokumentacije i
  • sastavlja zapisnik o otvaranju pristiglih ponuda te ga dostavlja općinskom načelniku.

Članak 3.

Članovi Povjerenstva ne mogu sudjelovati u radu ako se oni sami, njihovi bračni/izvanbračni drugovi, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj odnosno posvojenik člana Povjerenstva natječu za nekretnine izložene natječaju.

Odluku o izuzeću člana Povjerenstva i imenovanju drugog člana u slučajevima iz prethodnog stavka donosi općinski načelnik.

Članak 4.

Ovim Rješenjem stavlja se izvan snage Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 1/17 i 25/19).

Članak 5.

Ovo Rješenje objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

OPĆINSKI NAČELNIK

Marinko Žic

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2153&mjesto=51521&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr