SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 25. Ponedjeljak, 27. srpnja 2020.
GRAD KRK

41.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 40. Statuta Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18 i 7/20), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 23. srpnja 2020. godine, donijelo je

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o prihvaćanju projekta “Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka“ i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta

Članak 1.

U Odluci o prihvaćanju projekta “Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka“ i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/17) članak 6. stavak 2. mijenja se i glasi:

“Daje se suglasnost tvrtki Ponikve voda d.o.o. za sklapanje Dodatka I. Ugovora o kreditu broj: PKL-02/16 s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR) u ukupnom iznosu od 45.000.000,00 HRK (Prilog: Nacrt Dodatka I. Ugovora o kreditu broj: PKL-02/16).“

Članak 2.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Pismo namjere o suradnji jedinica lokalne samouprave otoka Krka na provedbi ovog projekta, indikativna ponuda HBOR-a, Ugovor o kreditu i nacrt Dodatka I. ugovora o kreditu, sastavni su dio ove Odluke, ali nisu predmet objave.“

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 363-01/20-01/14

Ur. broj: 2142/01-01-20-3

Krk, 23. srpnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2152&mjesto=51500&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr