SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 24. Petak, 17. srpnja 2020.
OPĆINA VINODOLSKA

26.

Temeljem odredaba članaka 108., 109., 110., 111. i 112. Zakona o proračunu (»Narodne novine RH« broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko – goranske županije« broj 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19. i 13/20.), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 28. sjednici održanoj 8. srpnja 2020.godine, donijelo je

G O DI Š N J I  O B R A Č U N

Proračuna Vinodolske općine za 2019. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun proračuna Vinodolske općine za 2019. godinu ( u daljnjem tekstu : Godišnji obračun ) sadrži :

Prihodi i primici po Bilanci 31.12.2019. godine 16.673.088,05 kn

Stanje žiro računa i blagajne 31.12.2019.godine 246.864,00 kn

Ostvareni rashodi i izdaci po Bilanci 31.12.2019.godine 18.245.154,28 kn

Manjak prihoda i primitaka -1.572.066,23 kn

Članak 2.

Obaveze prema dobavljačima na dan 31.12.2019.godine

- dospjele obaveze1.129.430,00 kn

- nedospjele obaveze 4.838.185,00 kn

Članak 3.

Dospjele obaveze prema dobavljačima će se podmiriti iz:

Prihoda Proračuna Općine za 2020. godinu 1.129.430,00 kn

MANJAK PRIHODA: PRIMATELJ ĆE SE POKRITI IZ:

PRIHODA Proračuna Vinodolske općine
za 2020. godinu 1.572.066,23 kn

Članak 4.

Iznos sredstava na dan 31.12.2019.godine od 246.864,00 kuna prenosi se kao financijska imovina u 2020. godini sa danom 01.01.2020. godine i koristi se za podmirenje tekućih izdataka plaćenih u razdoblju 01.01.2019. godine do 17.01.2020. godine.

Članak 5.

Pregled izvršenja prihoda i rashoda Godišnjeg obračuna po skupinama utvrđuje se u Bilanci prihoda i rashoda.

Članak 6.

Posebni dio Godišnjeg obračuna za 2020. godinu sadrži detaljniji pregled izvršenja namjene izdataka po razdjelima i glavama, programima i aktivnostima proračunskih korisnika.

Članak 7.

Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« .

Klasa: 021-05/20-01/8

Ur. broj:2107-03/20-01-7-253

Bribir, 8. srpnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik

Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2150&mjesto=91253&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr