SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 24. Petak, 17. srpnja 2020.
GRAD NOVI VINODOLSKI

26.

Na temelju članka 5.stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« RH 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 44. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 12/13, 18/14, 4/18 i 3/20) Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski dana 30. lipnja 2020. godine donosi

III. DOPUNU PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM ZA 2020. GODINU

I.

U Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu (Službene novine PGŽ, broj: 3/20, 14/20 i 19/20 ) u točki IV. dodaju se lokacije:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

II.

III. Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu stupa na snagu danom dobivanja Potvrde Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze i ista će se objaviti u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Grafički dio nije predmet objave.

Klasa: 342-01/19-10/8

Ur.broj: 2107/02-04-20-15

Novi Vinodolski, 30. lipnja 2020.

Gradonačelnik

Velimir Piškulić, oec.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2150&mjesto=51250&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr