SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 23. Petak, 10. srpnja 2020.
OPĆINA PUNAT

54.

Na temelju članka 90. i 91. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15), članka 25. i 26. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2020. godinu (»Službene novine Primorsko goranske-županije« broj 34/19, 3/20, 11/20 i 21/20) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18, 10/19 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Punat na 30. sjednici održanoj 10. srpnja 2020. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti
i davanju jamstva za zaduživanje

Članak 1.

U Odluci o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 11/17) u članku 1. stavku 1. mijenja se alineja 1. i 2. te sada glase:

»- korištenje kredita do 31.12.2021. g. koji je ujedno i datum prijenosa kredita u otplatu, broj korištenja ograničava se na 40 korištenja

- rok otplate: 20 jednakih polugodišnjih rata od kojih prva dospijeva na naplatu 30.6.2022. g., a zadnja 31. 12. 2031. g.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/5

Ur. broj: 2142-02-01-20-4

Punat, 10. srpnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2149&mjesto=51521&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr