SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 23. Petak, 10. srpnja 2020.
OPĆINA PUNAT

53.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije 8/18, 10/ 19 i 3/20) Općinsko vijeće Općine Punat na 30. sjednici održanoj dana 10. srpnja 2020. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju projekta
»Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja
otpadnih voda na području otoka Krka« i pisma namjere
o suradnji JLS otoka Krka naprovedbi projekta

Članak 1.

U Odluci o prihvaćanju projekta »Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka »i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/17) članak 6. stavak 2. mijenja se i sada glasi:

»Daje se suglasnost Ponikve voda d.o.o. za sklapanje ugovora o kreditu i dodatka ugovoru s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u ukupnom iznosu od 45.000.000,00 kuna (prilog: indikativna ponuda od 31.5.2016. te nacrt ugovora o kreditu i dodatka ugovora).

Članak 2.

U članak 8. stavku 1. iza teksta: »nacrt ugovora o kreditu HBOR-a« dodaje se tekst: »i nacrt dodatka ugovora«.

Članak 3.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/5

Ur. broj: 2142-02-01-20-3

Punat, 10. srpnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2149&mjesto=51521&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr