SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 23. Petak, 10. srpnja 2020.
GRAD KRK

28.

Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 52. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18 i 7/20), Gradonačelnik Grada Krka, na sjednici Kolegija gradonačelnika održanoj 29. lipnja 2020. godine, donio je

ODLUKU
o davanju suglasnosti za zaduživanje
Vecla d.o.o. Krk za nabavu dugotrajne imovine

Članak 1.

Daje se suglasnost društvu Vecla d.o.o. Krk za zaduživanje putem dugoročnog kunskog kredita kod Erste&Steiermarkische banke Rijeka d.d. u iznosu od 530.000,00 HRK, radi financiranja nabave dugotrajne imovine parkirnih automata sa nadogradnjom i spremnika za otpad sa sustavom za upravljanje, pod sljedećim uvjetima:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Društvo Vecla d.o.o. Krk dužno je Gradu Krku odmah po sklapanju dostaviti ugovor o kreditu kako bi Grad u roku od 8 dana mogao isti dostaviti Ministarstvu financija.

Društvo Vecla d.o.o. dužno je Gradu Krku dostaviti kvartalna izvješća o stanju duga po danoj suglasnosti u roku 5 dana po proteku kvartala.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 403-02/20-01/06

Ur. broj: 2142/01-02/1-20-4

Krk, 29. lipnja 2020.

Gradonačelnik

Darijo Vasilić, prof., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2149&mjesto=51500&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr