SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 22. Četvrtak, 25. lipnja 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

106.

Na temelju članka 44. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13- pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćen tekst, 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 30. sjednici održanoj 25. lipnja 2020. godine donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Lječilištu
Veli Lošinj za preuzimanje obveza na teret sredstava
za decentralizirane funkcije Primorsko-goranske županije
u razdoblju od 2020. do 2021. godine za rekonstrukciju,
dogradnju i nadogradnju objekta Park ll i kuhinje

Članak 1.

U Odluci o davanju suglasnosti Lječilištu za preuzimanje obveza ne teret sredstva za decentralizirane funkcije Primorsko goranske županije u razdoblju od 2020. do 2021. godine za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju objekta Park ll (Službene novine broj 32/19) u članku 1.:

-brojka »10.342.800,00« zamjenjuje se brojkom »6.342.800,00«

-brojka »4.346.363,95,« zamjenjuje se brojkom »8.346.363,95«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/20-01/5

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-41

Rijeka, 25. lipnja 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2148&mjesto=00001&odluka=106
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr