SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 22. Četvrtak, 25. lipnja 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

105.

Na temelju članka 44. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13- pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćen tekst, 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 30. sjednici održanoj 25. lipnja 2020. godine donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o prihvaćanju nastavka razvojnog
ciklusa projekta »Lječilišni centar Veli Lošinj«
s prijedlogom financiranja 3. faze: Rekonstrukcija,
dogradnja i nadogradnja objekta Park ll i kuhinja
za razdoblje od 2019. do 2021. godine.

Članak 1.

U Odluci o prihvaćanju nastavka razvojnog ciklusa projekta »Lječilišni centar Veli Lošinj« s prijedlogom financiranja 3. faze: Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja objekta Park ll i kuhinja za razdoblje od 2019. do 2021. godine.(Službene novine broj 32/19) članak 2. se mijenja i glasi:

Članak 2.

Primorsko-goranska županija sufinancirati će 3. fazu projekta »Lječilišnog centra Veli Lošinj« - rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja objekta Park ll i kuhinja. Ukupna vrijednost investicije iznosi 22.488.679,95 kn a dinamika financiranja po godinama je kako slijedi:

- u 2020. godini ukupan iznos obveze je 9.449.156,00 kn od čega je 2.152.356,00 kn iz izvora 181 - prenesena sredstva -opći prihodi i primici, 6.342.800,00 kn iz izvora 445 - prihodi za decentralizirane funkcije i 954.000,00 kn iz izvora 781- prenesena sredstva - prihodi od prodaje nefinancijske imovine

- u 2021. godini ukupan iznos obveza po Ugovoru iznosi 13.039.523,95 kn od čega je: 1.393.160,00 kn iz izvora 111 - opći prihodi i primici i 8.346.363,95 kn iz izvora 445 - prihodi za decentralizirane funkcije i 3.300.000,00 je iz izvora 831- namjenski prihodi i primici

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/20-01/5

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-40

Rijeka, 25. lipnja 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2148&mjesto=00001&odluka=105
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr