SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 22. Četvrtak, 25. lipnja 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

101.

Na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 147/ 14, 123/17 i 118/18), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), a u svezi obavijesti Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije o produljenju važenja postojećih županijskih razvojnih strategija i izradi planova JLP(R)S (KLASA: 011-01/18-02/21, UR. BROJ: 538-04-1-1-1/68-20-51, od 20. travnja 2020. godine), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 30. sjednici održanoj 25. lipnja 2020. godine, donijela je

ODLUKU
O PRODUŽENJU VAŽENJA RAZVOJNE
STRATEGIJE PRIMORSKO-GORANSKE
ŽUPANIJE 2016.-2020.

Članak 1.

Produžuje se važenje Razvojne strategije Primorsko- goranske županije 2016.-2020. (»Službene novine« broj 34/15) na razdoblje do 31. prosinca 2021. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/20-01/5

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-36

Rijeka, 25. lipnja 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2148&mjesto=00001&odluka=101
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr