SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 22. Četvrtak, 25. lipnja 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

100.

Na temelju članka 76. stavka 4. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/ 12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20), članka 18. i 28. točke 4. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/ 18 - pročišćeni tekst i 02/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 30. sjednici održanoj 25. lipnja 2020. godine donijela je

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
JAVNIH POTREBA U SPORTU PRIMORSKO-
GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU

I.

U točci I. Programa javnih potreba u sportu Primorsko- goranske županije za 2020. godinu (»Službene novine« broj 29/19):

- u programskoj djelatnosti - programskom području pod nazivom Unapređenje stručnog rada u sportu, županijski treneri/instruktori iznos/broj 618.000,00 kuna mijenja se iznosom/brojkom 568.000,00 kn

- u programskoj djelatnosti - programskom području pod nazivom Programske aktivnosti od značaja za razvoj sporta u PGŽ iznos/broj 38.000,00 kuna mijenja se iznosom/brojkom 88.000,00 kn.

Iza programskog područja pod nazivom Sportska rekreacija dodaju se programske djelatnosti - programska područja s pripadajućim iznosima:

.Nabava sportske opreme s iznosom od 250.000,00 kn

.Potpore županijskim savezima za rad s mlađim uzrastima s iznosom od 250.000,00 kn

.Potpore klubovima nositeljima kvalitete u ekipnim loptačkim sportovima s iznosom od 500.000,00 kn.

II.

U točci I. Programa kod riječi Ukupno iznos/broj 3.990.000,00 kn mijenja se iznosom/brojem 4.990.000,00 kn.

III.

Iza točke I. dodaje se točka II. koja glasi:

»II.

Već prijavljene aktivnosti unutar svakog programskog područja koje nisu mogle biti realizirane zbog epidemije koronavirusa, a nužne su za neometano funkcioniranje i poticanje sportske aktivnosti na području Primorsko- goranske županije, mogu se prilagoditi u skladu s važećim epidemiološkom mjerama. Prilagodbe će se omogućiti i za aktivnosti koje su planirane u drugoj polovici 2020.«

IV.

Dosadašnje točke II. i III. postaju točke III. i IV.

V.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-04/20-01/5

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-34

Rijeka, 25. lipnja 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2148&mjesto=00001&odluka=100
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr