SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 22. Četvrtak, 25. lipnja 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

96.

Na temelju članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i126/19), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/ 18, 8/18-pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 30. sjednici održanoj 25. lipnja 2020. godine, donijela je

ODLUKU
o raspodjeli rezultata Primorsko-goranske županije
za 2019. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom obavlja se preraspodjela u strukturi rezultata poslovanja radi pokrića manjka prihoda od nefinancijske imovine, te manjka primitaka od financijske imovine, te utvrđuje namjena i raspodjela financijskog rezultata Primorsko-goranske županije za 2019. godinu.

Članak 2.

Stanja na osnovnim računima podskupine 922 koja su iskazana u financijskim izvještajima Primorsko-goranske županije na dan 31. prosinca 2019. godine, utvrđena su kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Višak prihoda poslovanja od 55.831.169,88 kuna umanjuje se za 260.002,88 kuna izvršenih povrata u 2020. godini na teret viška prihoda iz 2019. godine, a koji se odnose na:

- 5.131,76 kuna povrata Hrvatskom zavodu za zapošljavanje neiskorištenog dijela uplaćenih sredstava za polaznicu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa;

- 333,80 kuna povrata sredstava naknade za upotrebu pomorskog dobra temeljem rješenja i obavijesti nadležnog Ministarstva o storniranim računima;

- 254.537,32 kuna povrata u Državni proračun RH - Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije više doznačenih sredstava za sufinanciranje EU projekta Energetske obnove zgrada osnovnih škola (104.342,94 kuna za OŠ Viktora Cara Emina Lovran i 150.194,38 kuna za OŠ Kraljevica).

Nakon navedenih korekcija rezultata iz 2019. godine stanje po osnovnim računima podskupine 922 iznosi kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Ostvarenim viškom prihoda poslovanja u 2019. godini na računu 92211-Višak prihoda poslovanja u iznosu 55.571.167,00 kune pokrit će se stanje na računu 92222- Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 22.620.063,99 kuna te stanje na računu 92223-Manjak primitaka od financijske imovine u iznosu 1.988.360,15 kune.

Ukupan višak prihoda za prijenos u sljedeće razdoblje iznosi 30.962.742,86 kuna.

Članak 4.

Struktura financijskog rezultata Primorsko-goranske županije na dan 31. prosinca 2019. godinu koji se prenosi u sljedeće razdoblje prema izvorima je sljedeća:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Sukladno članku 3., korekcija rezultata prema izvorima provodi se na način da se višak namjenskih prihoda umanjuje za 333,80 kuna povrata sredstava naknade za upotrebu pomorskog dobra temeljem rješenja i obavijesti nadležnog Ministarstva o storniranim računima, dok se višak nenamjenskih prihoda umanjuje za 259.669,08 kuna povrata Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (5.131,76 kuna) i Državnom proračun RH (254.537,32 kuna).

Nakon korekcije iz stavka 2 ovog članka struktura financijskog rezultata Primorsko-goranske županije za 2019. godinu prema izvorima koji se prenosi u sljedeće razdoblje je sljedeća:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Višak namjenskih prihoda u iznosu 4.358.399,89 kuna raspoređuje se na sljedeći način:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 6.

Višak nenamjenskih prihoda, umanjen za manjak namjenskih prihoda, u iznosu od 26.604.342,97 kuna raspoređuje se za sljedeće namjene:

.iznos od 9.187.075,51 kunu po osnovi ugovorno preuzeti obveza, kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 7.

Raspored sredstava utvrđen ovom Odlukom uključit će se u Proračun Primorsko-goranske županije za 2020. godinu.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/20-01/5

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-26

Rijeka, 25. lipnja 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2148&mjesto=00001&odluka=96
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr