SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 21. Srijeda, 17. lipnja 2020.
OPĆINA PUNAT

47.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 8/18, 10/19 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Punat, na 29. sjednici održanoj 16. lipnja 2020. godine, donosi

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
građenja komunalne infrastrukture na području
Općine Punat u 2020. godini«

Članak 1.

U Programu građenja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2020. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 34/19 i 3/20) članak 2. mijenja se i glasi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ova II. Izmjena i dopuna Programa stupa na snagu dan nakon dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/4

Ur. broj: 2142-02-01-20-13

Puntu, 16. lipnja 2020.

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2147&mjesto=51521&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr